• Էդվարդ Կուրտին

    Էդվարդ Քերթինը անկախ գրող է, ում ստեղծագործությունը լայնորեն հայտնվել է տասնամյակների ընթացքում: Նա վերջերս «Seking Truth in a Country of Lies» (Clarity Press) աշխատության հեղինակն է և սոցիոլոգիայի և աստվածաբանության նախկին պրոֆեսոր է: Նրա կայքը edwardcurtin.com է


Եղեք տեղեկացված Brownstone ինստիտուտի հետ