New York Post

Իմ պաշտոնական ներողությունը New York Post-ին

ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ

Այսպիսով, կներեք, NY Post: Ես քեզ դատեցի քո շապիկով։ Ձեր կարմիր և սև հաչացող վերնագրերով: Բայց ես սխալվեցի։ Եվ ցանկացած այլ այնտեղ, ով զգում է, որ կարող է ինչ-որ մեկին ներողություն խնդրել, թույլ տվեք ասել, որ լավ է զգում պարտքը մարելը: Ես բարձր խորհուրդ եմ տալիս այն: