Հանրային առողջապահության մենաշնորհը կոտրելու հրատապ անհրաժեշտություն

ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ

Հանրային առողջության հաջորդ ճգնաժամից առաջ մենք պետք է ստեղծենք արդար, ապագա մտածող և համբավով ամուր հաստատություն, որը կծառայի որպես ոչ կառավարական այլընտրանք և չեղարկի դաշնային բյուրոկրատիաներին, ինչպիսին է CDC-ն: Մասնավոր ֆինանսավորվող լաբորատոր հետազոտությունը, հեղինակության վերլուծության և գործընկերների վերանայման այլընտրանքային շրջանակը և առանց ազդեցության եզրակացությունները կարող են հեղափոխել առողջության և անվտանգության քաղաքական մոտեցումը: Իդեալում, նման հաստատությունը հավաքատեղի կլիներ այն փորձագետների համար, ինչպիսիք են Բարինգթոնի ստորագրողները, ովքեր դեմ էին ալիքին և առաջնահերթություն էին տալիս իրական գիտությանը, քան քաղաքականությանը: