CDC-ն պետք է հեռանա

CDC-ն, ինչպես մենք գիտենք, պետք է գնա

ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ

CDC-ն պետք է դադարի մեզ հետ վարվել այնպես, ինչպես մենք հիմար ենք: Տվեք մեզ տվյալները՝ բոլոր տվյալները, ոչ միայն ընտրված տվյալները, որպեսզի թույլ տանք տեղեկացված որոշումներ կայացնել այն մասին, թե ինչպես վարենք մեր կյանքը: