Համալսարանական պատվաստանյութի մանդատները պետք է ավարտվեն հիմա

ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ

COVID-19 պատվաստանյութի մանդատների շարունակման ամենաանիմաստ ասպեկտներից մեկն այն է, որ անցած տարի մանդատները վերապրած անհատները, այսինքն՝ բախտ են ունեցել կրոնական և/կամ բժշկական բացառություններ ստանալու համար, պետք է նորից դիմեն այս տարի: Արդյո՞ք այս կրոնական պատճառները հանկարծ փոխվեցին՝ առանց անձնավորության ի սկզբանե մանդատը կատարելու: Արդյո՞ք այս բժշկական պատճառները, որոնք բավական ծանր էին, որպեսզի ստիպեին բժշկին բացառություն գրել, հանկարծ անհետացան:  


ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ