Արգելափակումները կյանքեր չփրկեցին

ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ

Նահանգում կացարանի կամ տանը մնալու պատվերների կարգավորող պարտադրումը և կիրարկումը վերջնականապես կապված է ավելի մեծ առողջական կարգավիճակի շտկված, մեկ շնչի հաշվով, բոլոր պատճառներով մահացության հետ: Այս արդյունքը հակասում է այն վարկածին, որ արգելափակումները կյանքեր են փրկել: