Միոկարդիտի ապատեղեկատվություն «վստահելի աղբյուրներից».

Միոկարդիտի ապատեղեկատվություն «վստահելի աղբյուրներից».

ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ

Երկարաժամկետ հեռանկարում COVID-19-ի դեմ պատվաստումը քիչ պաշտպանություն է ապահովում կամ ընդհանրապես չի պաշտպանում վարակից։ Այսպիսով, ռիսկերի վերլուծությունն ընդդեմ պատվաստումների օգուտների պետք է գնահատի, թե որքանով պատվաստումը կնվազեցնի պատվաստված անձի մոտ առաջացած վարակների թիվը և որքանով, եթե այդպիսիք կան, պատվաստումը կնվազեցնի վարակների հետ կապված անբարենպաստ հետևանքների հաճախականությունը և/կամ ծանրությունը: .


ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ