փոխեց աշխարհը

Մեր ժամանակի A-Ռումբը

ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ

Covid-19-ը ընդմիշտ փոխեց աշխարհը. Բարոյական հարցերը թաղեցին ավտորիտարներն ու նրանց ջրակիրները։ Ռացիոնալ անհատները լռվեցին, գրաքննության ենթարկվեցին, չեղարկվեցին և կորցրին իրենց աշխատանքը: Այսօր չափազանց շատ ամերիկացիների միջև կա կոնսենսուս, որ նույն պատասխանը պետք է օգտագործվի հաջորդ անգամ: