• Ալոն գարեջուր

    Ալոն Բեյրը Իսրայելի Հանրային արտակարգ իրավիճակների խորհրդի հիմնադիր անդամներից է Covid19 ճգնաժամի համար (PECC)


Եղեք տեղեկացված Brownstone-ի հետ