Յոթ տեսություն, թե ինչու են եղել արգելափակումները

ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ

Զանգվածային հիստերիայի, սեփական շահի, ավտորիտար քաղաքականության և չճանաչված մաքրության պաշտամունքի համադրությունը բերում է շատ ու շատ դժբախտ արդյունքների: Առավել ակնհայտ է մարդկության դեմ բազմակողմ հարձակումը, մարդկային շատ կարևոր գործունեության արգելումը կամ սահմանափակումը` սկսած երկրպագությունից և գնումներից մինչև երիտասարդներին կրթելը և հիվանդներին այցելելը: Առողջապահության, սոցիալական վստահության, սոցիալական միասնության, ԶԼՄ-ների նկատմամբ վստահության և այն ամենի հետ, ինչ մնացել է սահմանադրական ժողովրդավարությունից, կա նաև ավելի նուրբ վնաս:


ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ