Ժամանակակից ուղղափառ հուդայականությունը չկարողացավ լինել կամ ժամանակակից կամ ուղղափառ Covid-ի ժամանակ

ԿԻՍՎԵԼ | ՏՊԱԳՐԵԼ | ՓՈՍՏ

Ժամանակակից ուղղափառ ռաբինական ղեկավարությունը, ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ Իսրայելում, ամենավաղ և ամենանվիրվածներից մի քանիսն էին խեղված գիտական ​​շրջանակին և արտաօրինական մոտեցմանը, որի հիմքում ընկած է հնազանդվելը Covid-ի կիրարկման նոր կանոններին: Իրոք, վաղ շրջանում Բերգեն շրջանի Ռաբինական խորհուրդը երկրի առաջին կրոնական հաստատություններից մեկն էր, որը կամավոր չեղյալ հայտարարեց բոլոր կրոնական ծառայությունները՝ պնդելով, որ հրեաները կրոնապես պարտավոր էին մնալ տանը՝ կառավարության որևէ հրամանագրի հրապարակումից շատ առաջ: